Sidebar Ad

Prof. Dr. Serhat ÇELİKEL – Göğüs Hastalıkları ve Alerji

0

Prof. Dr. Serhat ÇELİKEL – Göğüs Hastalıkları ve Alerji

Deneyim

2013 – Halen
İstanbul Medipol Üniversite Hastanesi
Göğüs Hastalıkları ve Allerji Uzmanı
İstanbul
2010 – 2013
Tokat GOP Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları ve Allerji
Tokat
2012
Scripps Clinic
Clinical Immunology and Allergy
San Diego/California/USA
2009 – 2010
Tokat Devlet Hastanesi
Göğüs Hastalıkları ve Allerji
Tokat
2005 – 2008
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları ve Allerji
Ankara
2002 – 2005
Tokat GOP Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları
Tokat
2004
Harvard Medical School
Massachusetts General Hospital
Boston/Massachusetts/USA
1997 – 2002
Tokat Devlet Hastanesi
Göğüs Hastalıkları
Tokat

EĞİTİM

2005 – 2008
Hacettepe Üniversitesi Erişkin Allerji Ünitesi
Erişkin Allerji Yan Dal İhtisası
Ankara
1992-1997
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
İstanbul
1985-1991
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıp Doktoru
İstanbul
1978-1985
Kadıköy Anadolu Lisesi
Orta öğretim
İstanbul

YAYINLAR

Uluslararası 17 makale, 26 bildiri
Ulusal 14 makale, 29 bildiri

ESERLER

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.Celikel S, Karakaya G, Yurtsever, Sorkun K, Kalyoncu AF. Bee and bee products allergy in Turkish beekeepers: Determination of risk factors for systemic reactions. Allergol Immunopathol. (Madr) 2006; 34(5):180-4.

A2.Celikel S, Büyükasık Yahya, Karakaya G, Kalyoncu AF. Hereditary angioedema associated with heterozygous factor V Leiden mutation: in a patient with purpura fulminans. Int Arch Allergy Immunol. 2007; 142(2):175-8.

A3.Celikel S, Isık SR, Karakaya G, Kalyoncu AF. Tolerability of lumiracoxib in patients with analgesic intolerance. J Investig Allergol Clin Immunol 2008; 18(4):318-9.

A4.Celikel S, Isık SR, Demir AU, Karakaya G, Kalyoncu AF. Risk factors for asthma and other allergic diseases in seasonal rhinitis. J Asthma. 2008; 45(8):710-4.

A5.Bulut Y, Yenisehirli G, Otlu B, Seyfikli Z, Celikel S, Yilmaz A, Inonu H. Primary drug resistance and molecular epidemiology of the Mycobacterium tuberculosis strains isolated in the Kelkit Valley. Turk J Med Sci 2009; 39 (1):101-7.

A6.Isik RS, Karakaya G, Celikel S, Demir AU, Kalyoncu AF. Association between asthma, rhinitis and NSAID hypersensitivity in chronic urticaria patients and prevalence rates. Int Arch Allergy Immunol. 2009; 150(3):299-306.

A7. Celikel FC, Celikel S, Erkorkmaz U. Smoking determinants in Turkish university students. Int J Environ Res Public Health. 2009; 6(8):2248-57.

A8.Cumurcu BE, Özbey G, Celikel FC, Celikel S, Hasbek E, Sezer E. Tongue edema and tongue paresthesia during immediate-release venlafaxine treatment. Hızlı salıverilen venlafaksin kullanımı sırasında dilde ödem ve dilde parestezi. Anatolian Journal ofPsychiatry. 2009; 10:246-8.

A9.Sazlıdere H, Çelikel S, İnönü H, Doruk S, Yılmaz A, Özyurt H, Erkorkmaz Ü. The relation between nitric oxide levels in exhaled breath condensate and asthma control questionnaires in asthma patients.

Astımlı olgularda yoğunlaştırılmış soluk havasında nitrik oksit tayini ile astım kontrolü arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Tuberk Toraks. 2010; 58(1): 5-15.

A10.Celikel S, Isik SR, Demir AU, Karakaya G, Kalyoncu AF. Are chronic urticaria, analgesic intolerance and seasonal rhinitis markers of different severities and phenotypes of asthma they accompany? Allergol Immunopathol (Madr). 2010 Nov-Dec;38(6):313-20. Epub 2010 Jun 9.

A11.Isik S, Celikel S, Karakaya G, Ulug B, Kalyoncu A. The effects of antidepressants on the results of skin prick tests used in the diagnosis of allergic diseases. Int Arch Allergy Immunol. 2010 Jul 27;154(1):63-68. [Epub ahead of print]

A12.Demir AU, Celikel S, Karakaya G, Kalyoncu AF. Asthma and allergic diseases in school children from 1992 to 2007 with incidence data. J Asthma. 2010 Dec;47(10):1128-35. Epub 2010 Nov 1.

A13.Inönü H, Naseri E , Çelikel S, Pazarlı AC, Etikan İ . The effects of cardiac surgery on early and late pulmonary functions: the results of three-year follow up. Kardiyak cerrahinin erken ve geç pulmoner fonksiyonlar üzerine etkisi: üç yıllık takip sonuçları”. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2011;19(2):144-150.

A14.Inonu H, Doruk S, Sahin S, Erkorkmaz U, Celik D, Celikel S, Seyfikli Z. The Comparison of oxidative stress levels in exhaled breath condensate between patients with chronic obstructive pulmonary disease and smokers. Respir Care. 2012 Mar;57(3):413-9.

A15. D.Celik, S.Doruk, H.I.Koseoglu, S.Sahin, S.Celikel, U.Erkorkmaz. “Cysteinyl leukotrienes in exhaled breath condansate of smoking asthmatics” Clin Chem Lab Med. 2012 Oct 6;0(0):1-5. doi: 10.1515/cclm-2012-0479.

A16. A.C.Pazarli, H.I.Koseoglu, S.Doruk, S.Sahin, I.Etikan, S.Celikel, B.Berktas. Procalcitonin: Is it a predictor of noninvasive positive pressure ventilation necessity in acute chronic obstructive pulmonary disease exacerbation? Journal of Research in Medical Science Vol 17, No 11 (2012).

A17. Celikel S, Stevenson D, Erkorkmaz U, White AA. Use of nasal inspiratory flow rates in the measurement of aspirin-induced respiratory reactions. Ann Allergy Asthma Immunol. 2013 Oct;111(4):252-5.

A18. Celik GE, Karakaya G, Oztürk AB, Gelincik A, Abadoğlu O, Sin A, Damadoğlu E, Yılmaz I, Demirtürk M, Dursun B, Ozdemir SK, Celikel S, Değirmenci P, Bozkurt B, Göksel O, Erkekol FO, Aydın O, Kavut AB, Kırmaz C, Kalpaklıoğlu F, Büyüköztürk S, Kalyoncu F. Drug allergy in tertiary care in Turkey: Results of a national survey.

The ADAPT study: Adult drug allergy perception in Turkey. Allergol Immunopathol (Madr). 2013 Oct 23. doi:pii: S0301-0546(13)00234-6. 10.1016/j.aller.2013.07.007.

D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1.Altın S, Morgül M, Koşar F, Çelikel S, Kıyık M, Çıkrıkçıoğlu S. Kömür işçilerinde akciğer fonksiyon testlerinin analizi. Akciğer-Heybeliada Göğüs Hastalıkları Hastanesi Tıp Bülteni 1994; 1(1):27-33.

D2.Koşar F, Özyurt H, Çelikel S, Kıyık M, Özcan M, Çıkrıkçıoğlu S. Tüberküloz plörezide parenkim lezyonunun değerlendirilmesinde toraks bilgisayarlı tomografisinin yeri. Akciğer – Heybeliada Göğüs Hastalıkları Hastanesi Tıp Bülteni 1998; 4(1):5-8.

D3.Çelikel S, Koşar F, Kıyık M, Özyurt H, Altın S, Çıkrıkçıoğlu S. Orta dereceli astımlılarda uzun etkili formoterol ve kısa etkili salbutamolün sürekli tedavisinin karşılaştırılması. Tüberküloz ve Toraks, 1998; 46( 2):115-122.

D4.Celikel S, Yeginsu A, Ceberrut K, Koseoglu D, Seyfikli Z. A case of endobronchial inflammatory polyp with asthmatic symptoms. Turkish Respiratory Journal, 2005; 6(2):116-18.

D5.Yeginsu A, Celikel S, Ceberrut K. Bronşektazinin eşlik ettiği bir trakeal bronş olgusu. Toraks dergisi 2006; 7(2):130-31.

D6.Çelikel S, Karakaya G. AF Kalyoncu. Herediter Anjioödem. Astım ,Allerji ,İmmünoloji 2006; 4(3):139-49. (derleme)

D7.Çelikel S, Karakaya G. AF Kalyoncu. Erişkin Astım Fenotipleri. Astım Allerji İmmünoloji 2008; 6(3):167-75. (derleme)

D8.Yeginsu A, Çelikel S, Handan İnönü H, Ergin M. Gecikmiş yabancı cisim aspirasyonuna bağlı bronşiyal membran. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2008; 16(1):48-9.

D9.Doruk S, Köseoğlu DR, Yeğinsu A, Inönü H, Yılmaz A, Celikel S, Seyfikli Z. Malign plevra mezotelyoma olgularında tanısal işlemlerin değeri ve mortalite. Tur Toraks Der 2010; 11: 26-9.

D10.Çelikel S, Erkorkmaz Ü, Seyfikli Z. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin sigara içme alışkanlıkları ve nikotin bağımlılık algılamaları. Solunum 2009; 11(3): 97-104.

D11.Yılmaz A, İnönü H, Öcal S, Çelikel S, Doruk S, Etikan İ, Seyfikli Z. Tokat bölgesinde astım hastalarında prik test duyarlılığı ve duyarlılığın solunum fonksiyon testleri ile ilişkisi. Asthma Allergy Immunol 2009; 7:44-51.

D12.Çelikel S, Erkorkmaz Ü, Yılmaz A, Sezgin T, Özer I, Sazlıdere H, İnönü H, Doruk S. Tokat merkez ve köylerinde 13-15 yaş okul çocuklarında pulmoner semptomlar ve allerjik rinit sıklığı: risk faktörleri ve hijyen hipotezinin değerlendirilmesi. Asthma Allergy Immunol 2010; 8:23-32.

D13.Ceberut K, Kutlutürk F, Çelikel S, Müslehiddinoğlu A, Ergin İ. Posterior mediastinal ectopic goiter. Endokrinolojide Diyalog 2010; 7(4):165-67.

Share.

About Author

Leave A Reply