karabük halı saha
beylikdüzü dezenfekte
Prof. Dr. N. Serdar Turhal - Tıbbi Onkoloji - Bigdoctors

Sidebar Ad

Prof. Dr. N. Serdar Turhal – Tıbbi Onkoloji

0

Prof. Dr. M Serdar Turhal – Onkoloji

 

Prof. Dr. Serdar Turhal. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra İç hastalıkları ihtisasını Amerika Birleşik Devletlerinde Connecticut eyaletindeki Yale Üniversitesi’ne bağlı Griffin Hastanesi’nde

1993 yılında ve sonra da Onkoloji, Hematoloji, Kemik iliği nakli eğitimimi New York Mount Sinai Hastanesi’nde 1997 yılında tamamladı.

1997-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yaptı. Nisan 2014’den beri Anadolu Sağlık Merkezinde çalışıyor.

 

 

Aldığı Ödüller :

1.5.1 American Colloege of Physicians “Certificate of Merit” Mayıs 1993 Connecticut,
USA
1.5.2 SOMPS 2001, Best poster/presentation award. Outcome of patients after
adjuvant treatment for breast cancer. Atalay G, Turhal NS. 11th International
Congress on Anti-Cancer Treatment (ICACT), February 6-9, 2001, Paris, France

1.5.3 Atasoy BM, Abacıoğlu U, Özgen Z, Dane F, Yumuk F, Mayadağlı A, Turhal
NS, Şengöz M, “Rektum Kanserinin adjuvan tedavisinde radyoterapiyle eş zamanlı
Tegafur-Urasil (UFT)/Folinik asit (FA) uygulanması: Tolerabilite Değerlendirilmesi,”

1. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, SB46 (Sözlü Sunum), Antalya, 29
Mart – 2 Nisan 2006. [Sözlü Sunum Ödülü]

2

1.5.4 Dane F, Gümüş M, Öztürk MA, Atasoy BM, İyikesici S, Yumuk PF, Başaran G,
Abacıoğlu U, Çabuk DÖ, Teomete M, Turhal NS, “Rektum Kanseri Olgularının
Klinik Özellikleri ve Adjuvan Kemoradyoterapi Sonuçları: Tek Merkez Tecrübesi,”

2.Tıbbi Onkoloji Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P23, Antalya, 2008. [Poster Bildiri
Ödülü]

1.5.5 Dane F, Gümüş M, Yaman E, Öztürk MA, Sevinç A, Atasoy BM, Çabuk D,

İyikesici S, Yumuk PF, Başaran GA, Abacıoğlu U, Teomete M, Turhal NS. Küratif
olarak rezeke edilmiş evre II-III rektum kanserli Türk hasta popülasyonunun
adjuvan kemoradyoterapi sonuçları,

prognostik özellikleri ve sağkalım analizleri,
çok merkezli retrospektif çalışma.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Araştırma
Günleri, Marmara Medical Journal, 22(1, Ek 1), 9, İstanbul, 2009, [En İyi Bildiri
Ödülü].

1.5.6 Basaran G, Cabuk D, Korkmaz T, Kocar M, Telli F, Dane F, Yumuk F, Turhal
NS.Clinical, pathological factors predicting early relapse in hormone receptor early
breast cancer. BUON Congress 2010, Best Abstracts Presented at BUON
Congress 2010, 8-11 September 2010, Sibiu, Romania

1.5.7 Ozturk MA, Dane F, Karagoz S, Tural D, Demirelli F, Basaran G, Buyukunal
E, Mandel NM, Erdamar S, Turna H, Seber S, Turhal NS, Serdengecti S. The
prognostic value of perineural invasion in patients with early stage colon cancer.
BUON Congress 2010,

Best Abstracts Presented at BUON Congress 2010,
Proceedings Book, 8-11 September 2010, Sibiu, Romania. BA 65, page 23
1.6. Aldığı Burslar:
European School of Medical Oncology Technology Transfer Grant 2000

1.7. Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları:

Türk Tabipler Birliği 1997

Türk Onkoloji Grubu 1997

Türk Onkoloji Derneği 1997

American College of Physicians 1998

Balkan Union of Oncology 1998

European Society of Medical Oncology 1999

American Society of Clinical Oncology 1999

1.8. Yeterlilik Kurulu Üyeliği:

Türk Onkoloji Derneği 2007

 

Uzmanlık Alanı: Gastrointestinal Maligniteler

Share.

About Author

Leave A Reply

</