Sidebar Ad

Prof. Dr. Mehmet Aşık

0

1983: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nde Tıp eğitimini tamamladı.

1983-1985: Van ili Özalp ilçesi Merkez Sağlık Ocağı’nda zorunlu hizmetini tamamladı. Zorunlu hizmet süresince UNİCEF-Sağlık Bakanlığı işbirliği ile yürütülen Temel Sağlık Hizmetleri Van ili proje yöneticiliği yaptı.

1985 Ekim-Aralık: Haydarpaşa Numune Hastanesi, III. Genel Cerrahi Kliniği’nde asistan olarak çalıştı.

1986 Ocak: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda Uzmanlık eğitimine başladı.

1989 Kasım: Universitat Erlangen. Handchirurgie und Plastische chirurgie klinik. Erlangen (Prof.Dr. J. Geldmacher)-Visitor.

1991 Mayıs: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı oldu. (Tez: Asetabulum Kırıklarının Cerrahi Tedavisi.)

1991 Haziran: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji ABD’da başasistan olarak çalışmaya başladı.

1992 Aralık-1993 Ocak: Kısa dönem askerlik. Sivas Asker Hastanesi

1993 Mayıs: University of Paris, V.Cochin Port. Royal Hospital. Paris (Prof.Dr.Michel Mathieu)-Visitor

1994 Ocak-Temmuz: Londra’da üç ayrı merkezde Artroskopi, Diz Cerrahisi ve Spor yaralanmaları konularında çalıştı.

•  Royal London Hospital, Department of Sports Medicine. (Dr.John B-King)

•  Chelsea-Westminster Hospital ve Wellington Hospital Knee Surgery Unit (Dr.Paul M.Aichroth)

•  Charing Cross Hospital (Dr.Anthony J.Hall)

1994 Temmuz-Ağustos: Cambridge, Addenbrooke’s Hospital ve Cambridge Lea Hospital’de Dr.David J.Dandy ve Dr.Richards N. Villar ile diz ve kalça artroskopisi konularında çalıştı.

1996 Ekim: Doçentlik sınavını vererek Üniversite Doçenti oldu.

1997 Şubat-Mart: Cornell University, Hospital for Special Surgery. New York-USA (Prof.Dr.Russell F. Warren MD)-Observer

2000 Mart-Nisan: University of Connecticut School of Medicine. Sports Medicine Dept. Hartford-Connecticut USA (Prof.Dr.John P.Fulkerson, MD)-Observer

2001 Nisan: İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki akademik kariyerine devam ederek profesör oldu.

Halen İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Kuruluş ve Dernek Üyelikleri

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği

Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği

Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği

EFORT (European Federation of National Association of Orthopeadics and Traumatology)

ESSKA (European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy)

AAOS (American Academy of Orthopaedic Surgeons)

ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine)

Bilimsel Ödüller
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Akif Şakir Şakar Bilimsel Ödülü, Deneysel Çalışma Dalında Birincilik, 1997
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Akif Şakir Şakar Bilimsel Ödülü, Klinik Çalışma Dalında Birincilik, 2001.
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Akif Şakir Şakar Bilimsel Ödülü, Klinik Çalışma Dalında Üçüncülük, 2002.
Arthroscopy Assisted Management of Tibia Plateau Fractures. The 1 st . Congress of Asia Pacific Knee Society 18-20 Şubat 2000, Tokyo/Japonya.
12 th ESSKA 2000 Congress, May 5-8 2004, Athens, Greece National Societis Symposium 3 Associated Pathologies in acute ACL injuries. Lateral and posterolateral ligamentous injuries. NR Tandoğan, A Kayaalp, M Aşık
Meniscus Fixators. (All Inside Meniscal Implants). 7 th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery Combined with the 3 rd Congress of Asia-Pacific Knee Society APKS (Section of Asia-Pacific Orthopaedic Association ‘APOA’) November 01-04, 2004, Ankara/ Turkey
12 th ESSKA 2000 Congress, May 24-27 2006 Innsbruck, Austria. Regional symposium Turkey: Lateral and posterolateral corner of the knee: The remembred and unforgettable ones. Moderators: MN Doral, RN Tandoğan. acute surgery in posterolateral corner injuries. NR Tandoğan, H Pınar, M Aşık, Ö Taşer
Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica
Ulusal Travma Dergisi.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.
British Journal of Sports Medicine.

Aşık, M., Şener, N., Akpınar, S., Durmaz, H., Göksan, A.:

Strength of different meniscus suturing techniques. Knee Surg Sports Traumatol Arthroscopy 5:80, 1997. • Tandoğan, R.: Klinik diz biomekaniği. Diz Cerrahisi Kitabı. Ed. R.Tandoğan, M. Alparslan, 19-28, Heberal Eğitim Vakfı 1999, Ankara. • Tandoğan, R.: Menisküs lezyonları, Diz Cerrahisi Kitabı. Ed. R.Tandoğan, M.Alparslan, 123-141, Heberal Eğitim Vakfı 1999, Ankara. Aşık, M., Sözen, Y.V., Çetinkaya, S., Atalar, A.C., Sağlam, N.: Gonartrozda artroskopik tedavi. Acta Orthop Traum Turc 29: 446, 1995. • Taşer, Ö.: Gonartrozda Artroplasti Dışındaki Tedavi Yöntemleri: Diz Cerrahisi Kitabı. Ed. R.Tandoğan, M.Alparslan, 299-319, Haberal Eğitim Vakfı 1999, Ankara. Aşık, M., Akpınar, S., Taşer, Ö.: Transverse incision in high tibial osteotomy. II. Turkish Congress of Artroscopy and Knee Surgery Abstract Book, 1994. s. 74. • Taşer, Ö.: Gonartrozda Artroplasti Dışındaki Tedavi Yöntemleri: Diz Cerrahisi Kitabı. Ed. R.Tandoğan, M.Alparslan, 299-319, Haberal Eğitim Vakfı 1999, Ankara. Aşık, M., Çetinkaya, S., Taşer, Ö., Alturfan, K.A., Göksan, A.: Patellofemoral sorunlarda lateral gevşetme uygulamalarımız. Acta Orthop Treumatol Turc 29:426, 1995. • Akgün, I.: Patellofemoral Hastalıklar, Diz Cerrahisi Kitabı. Ed. R.Tandoğan, M.Alparslan, 215-246, Haberal Eğitim Vakfı 1999, Ankara. Aşık, M., Şener, N., Akpınar, S., Durmaz, H., Göksan, A.: Strength of different meniscus suturing techniques. Knee Surg Sports Traumatol Arthroscopy 5:80, 1997. • Binnet M.S., Yılmaz, C.: Menisküs yırtıklarının artroskopi ile onarımı ve ilkeleri. Acta Orthop. Traum. Turc., Vol. 31: 423-428, 1997. Şar, C., Kokino, M., Aydınok, H.Ç., Aşık, M.: Erişkinlerde yüksekte doğuştan kalça çıkığı tedavisinde Schanz osteotomisi ve sonuçları. Acta Orthop. Traumatol Turc. Vol. 25: 141-145. 1991. • Kocaoğlu, M., Eralp, L., Şen, C., Bilen, F.E., Küçükkaya, M.: Yüksekte kalça çıkığı tedavisinde ilizarov kalça rekonstrüksiyon osteotomisinin erken sonuçları. Acta Orthop. Traum.Turc., Vol. 34, No.4: 359-367, 2000. Aşık, M., Sözen, Y.V., Çetinkaya, S., Atalar, A.C., Sağlam, N.: Gonartrozda artroskopik tedavi. Acta Orthop. Traumatol Turc. Vol. 29, No. 5 : 446-448, 1995. • Akman, Ş., Şen, C., Göğüş, A., Demirhan, M., Kılıçoğlu, Ö.: Gonartrozlu olgularda artroskopik debridmen ile birlikte intraartiküler sodyum hyaluronat uygulamalarımız ve sonuçlarımız. Acta Orthop. Traum. Turc., Vol. 35, No.2: 107-110, 2001. Aşık, M., Baştürk, S., Akpınar, S., Taşer, Ö., Akalın, Y.: Acetabulum kırıklarının cerrahi tedavisinde insizyon seçimi. Acta Orthop. Traumatol Turc. Vol. 28, No. 2 81-86, 1994. • Arazi, M., Kutlu, A., Erişti, Y., Mutlu, M.: Ayrılmış asetabulum kırıklarının ilioingunial yaklaşımla cerrahi tedavisi; erken bulgular. Acta Orthop. Traum. Turc., Vol. 35, No. 2: 120-129, 2001. Çetik, Ö., Aşık, M., Sözen, Y.V., Taşer, Ö., Çetinkaya S.: Tibia plato kırıklarında artroskopi yardımlı cerrahi uygulamalarımız. Acta Orthop. Traumatol Turc. Vol. 32: 377-383, 1998. • Kış, M., Tükenmez, M., Perçin, S.: Tibia plato kırıklarında cerrahi ve konservatif tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi.Artroplasti Artroskopik Cerrahi Dergisi, Vol.12, No.2, 154-160, 2001. Taşer, Ö., Aydınok, H.Ç., Aşık, M., Şar, C., Şahinkaya, S.: Yüksek tibia osteotomisi. Acta Orthop. Traumatol Turc. Vol. 23: 106-110, 1989. • Şen, C., Kocaoğlu, M., Bilen, E., Dikici, F., Hepgür G.: Yüksek tibial osteotomide iki farklı tekniğin karşılaştırılması: İnternal fiksasyon ve sirküler eksternal fiksatörlerle osteosentez. Acta Orthop Traum Turc. Vol. 35, No. 5, 382-389, 2001. Teknikleri dikiş farklı menisküs Aşık, M., Şener, N., Akpınar, S., Durmaz, H., Göksan, A.: Güç. Diz Surg. Spor D5. 1997 Arthrosc; 5: 80-83. • Satmak. R., Rupp, S., Kohn, DM.: Menisküs dikiş döngüsel test. (5) 16 Atroskopi:505-510 Temmuz-Ağustos. 2000. • Satmak, R., Kohn, D.: Menisküs onarım. Geleneksel ve yeni teknikler. (4) 104 Unfallchirurg: 274, Nisan, 2001. • Satmak, R., Rupp, S., Jurecka, C., Dizgin, R., Kohn, D.: döngüsel yükleme koşulları tabi menisküs dikiş üzerinde farklı dikiş güçlü Etkisi. (5) 104 Unfallchirurg: 392-398 Mayıs 2001. • Karaoğlu, S, Duygulu, F., İnan, M., Baktır, T biyomekanik özelliklerini Geliştirmek düzeltme sığır menisci üzerinde oblik yönde: in vitro çalışma kullanarak A.:. Diz Cerrahisi, Spor D5, Artrhroscopy. Vol.10: 198-201, 2002. 5 – Mc Dermott, I. D., Richards, S. W., Hallom, P., ve ark.: Dört farklı menisküs tamir sistemleri, çekme karşılaştırma-biyomekanik bir çalışma periyodik yükler altında boşluk ve güçlü. Diz Ameliyatı Spor D5. (1) Artroskopik : 23-29, Jan. 2003. 6. Satmak, R., Rupp, S., Jurecka, C., ve ark.: Biyolojik menisküs refixation cihazlar : biyomekanik çalışma. 89 Revue de Cerrahi Orthopedique et Reparatrice de L Appareil jumper yeni dizayn : 35-43, 2010. 2003. 7 – Naqui SZH, Thiryayi WA, Hopgood P, et al.: Mitek Menisküs Tamir Sistemi biyomekanik karşılaştırması, clearfix vida ve dikey PDS ve Ti-Cron dikişler. (2) 13 Diz: 151-7 Mar 2006 8 – McDermott KİMLİĞİ.: Menisküs gözyaşları. 20 (2) Geçerli Ortopedi: 85-94 Nisan 2006 Şener, N.,Tözün, R., Aşık, M.: kalça çıkığı yüksek konjenital Femoral kısaltma ve çimentosuz artroplasti. Artroplasti Dergisi. Vol. 17, No. 1, standart şartlarda çalışan, 2002. 1 – Masonis, J. L., Patel, J. V., Miu, A., ve ark. 5 şiddetli kalça displazisi olan hastalarda primer total kalça artroplasti içinde Subtrochanteric kısalması ve derotational osteotomi yıl nadas. Artroplasti Dergisi. 18 (3) : 68-73 Türkiye’de patolojinin Sayı. 1 Nis.2003. • Baumgart R, Krammer M, A, Winkler ve ark.: Artroplasti önce oyalama bir çivi kullanarak kalça çıkığı yüksek azalma. 2005 Kemik ve(4) Eklem Cerrahisi Dergisi 101 : 565-7 Nisan • Park YS, Ay YW, Lim SJ, et al.: Kalça enfeksiyon hastalığın total kalça artroplasti fonksiyonel sonucu etkileyen nöroendokrin karsinom. 2005 (5) 20 Artroplasti Dergisi: 608-613 Ağustos • İnan M, Alkan A, A, Harma ve ark.: Gluteus medius kasının konjenital kalça çıkığı tedavisinde pelvik destek osteotomi sonrası değerlendirme. (10) Kemik ve Eklem Cerrahisi 87A Dergisi: 2246-52 Ekim 2005 • Erdemli B, Yılmaz C, Atalar H, ve ark.: Kalça çıkığı gelişim yüksek Total kalça artroplasti. 2005 (8) 20 Artroplasti Dergisi: 1021-8 Ara • Hotokebuchi T, Sonobata M, Shigematsu M, et al.: Bir V için yeni bir cihaz-total kalça artroplasti ile birlikte subtrochanteric osteotomi şeklinde. 2006 (1) 21 Artroplasti Dergisi: 135-7 Jan • Ondera S, Majima T, Ito H, et al.: Düzeltici proksimal femoral osteotomi ile kombine S modüler kullanılarak çimentosuz total kalça artroplasti-Rom protez. 2006 (5) 21 Artroplasti Dergisi: 664-9 Ağustos Aşık, M., Eralp, L., Altınel, L., Çetik, Ö.: Yerelleştirilmiş diz pigmente villonodüler sinovit. Literatür olgu sunumu ve Gözden Geçirme.Artroskopik ve İlgili Cerrahi Vol Dergisi. 17, No. 6 (Temmuz-Ağustos), E23, 2001. • Roach, R., dos Remeidos, I.: bir sinovit :menisküs yırtığı taklit eden nadir Bir diz ağrısı nedeni Lokalize pigmente villonodüler. 37 (4) Spor Hekimliği Dergisi : 368-369 Aug.1, 2003. 2 – Tyler WK, Vidal AF, Williams RJ, et al.: Pigmente villonodular sinovit. 2006 (6) 14 Ortopedik Cerrahlar Amerikan Akademisi Dergisi: 376-85 Haz Aşık, M., Şen, C., Enginsu, M.: Artroskopik menisküs tamiri kullanarak T-fix. Diz Ameliyatı Spor D5. Atroskopi Vol. 5, 10, No. 284-288, 2002. • Kurzweil PR, Lemos MJ.: İlk nesil fiksatörler ile menisküs tamiri. 12 (1) spor Hekimliği ve Artroskopik İnceleme: 4, 2004 • Hantes BANA, Kotsovolos ES, Mastrokalos DS, et al.: Emilebilir vida ile Arthrosopic menisküs onarımı: sonuçlar ve cerrahi teknik. Diz Ameliyatı Spor 2005 Mayıs 13 (4) Artroskopik: 273-9 Travmatoloji • Main station KH, Fuchs M, A, ve ark Losch.: Clearfix emilebilir vida ile gözyaşı menisküs tamiri: 1-3 yıl sonra sonuçları. 2005 (9) 125 Ortopedi ve Travma Cerrahisi arşivcilik: 585-91 Kas • Kostovolos ES, Hantes, BANA, Mastrokalos DS, et al.: Tüm sonuçları-Hızlı menisküs onarım içeride menisküs Tamir Sistemi Tamir et. 2006 (1) 22 atroskopi – Artroskopik Dergisi ve İlgili Cerrahi: 3-9 Ocak Teknikleri dikiş menisküs karşı tamir cihazlar Aşık, M., Şener, N.: Başarısızlık güç.Diz Ameliyatı Spor D5. Atroskopi Vol. 1 10, No. 1, 25-29, 2002. 1 – Durselen, L., Schneider, J., Galler, M., ve ark.: Döngüsel ortak yükleme menisküs eklem protezleri ilk istikrarı etkileyebilir. 18 (1) Klinik Biyomekanik : 44-49, Jan. 2003. • Artroskopik menisküs onarımı için teknik Cohen, D. B., Wickiewicz, T. L.: dışarıda. İşlem. Tech. Spor Med. 11 (2) 91-103, Nis. 2003. • Boyuna menisküs gözyaşı Durselen, L., Hebisch, A., Claes, L. E., Bauer, G.: Boşluk olgu. (6) 18 Klinik Biyomekanik : 505-510, Tem. 2003. • Zantop T, Eggers AK, Musahl V, et al.: Menisküs refixation için yeni sert biodegredable bir çapa: biyomekanik değerlendirme. Diz Ameliyatı Spor 12 (4) Arthroscpy: 317-24 Temmuz 2004 Travmatoloji Et • Zantop T, Eggers AK, Weimann al.: Yeni menisküs refixation sistemleri konvansiyonel sütür tekniği ve sert çapa göre menisküs dikiş tutturur içinde esnek tüm ilk fiksasyon gücü – Biyomekanik değerlendirme. (4) 32 Spor Tıp American Journal :863-9 Haziran 2004 • Dışarıda bir kullanarak ahroscopic menisküs tamiri sonrası Kelly JD, Ebrahimpour P.: Chondral yaralanma ve sinovit – Mulberry düğüm dikiş tekniği. Sanat (5) 20 Arthroscoy – Artroskopik Dergisi ve İlgili Cerrahi. Hayır. E10 Mayıs – Haziran 2004 • Siyah KP.: Açık menisküs tamiri. 12(1) spor Hekimliği ve Artroskopik İnceleme: 8-14 2004 • Steenbrugge F, Verdonk R, Hurel C, et al.: Artroskopik menisküs içinde Biofix menisküs ok vs teknik tamir:. Diz Ameliyatı Spor 12 (1) Artroskopik: 43-9 Ocak 2004 Travmatoloji • Zantop T, Eggers AK, Musahl V, et al.: Menisküs sütür çapa biyomekanik analizi içinde esnek tüm döngüsel test. 33(3) Spor Hekimliği Dergisi: 388-94 Mar 2005 • Hantes BANA, Kotsovolos ES, Mastrokalos DS, et al.: Emilebilir vida ile Arthrosopic menisküs onarımı: sonuçlar ve cerrahi teknik. Diz Ameliyatı Spor 2005 Mayıs 13 (4) Artroskopik: 273-9 Travmatoloji • Kostovolos ES, Hantes, BANA, Mastrokalos DS, et al.: Tüm sonuçları-Hızlı menisküs onarım içeride menisküs Tamir Sistemi Tamir et. 2006 (1) 22 atroskopi – Artroskopik Dergisi ve İlgili Cerrahi: 3-9 Ocak Et • Zantop T, Temming K, Weimann al.: Döngüsel yükleme Protokolü kullanarak, dalgınlık ve kesme kuvveti senaryolarda dikiş teknikleri kullanarak menisküs tamir uzama ve yapısal özellikleri, Biyomekanik değerlendirme. 2006 (5) 34 Spor Tıp American Journal: 799-805 Olabilir Şen, C., Aşık, M., Tözün, Ben.R. Erişkin asetabuler displazi tedavisinde Şener, N., Çınar, M.: Kotz ve Ganz Osteotomi. Uluslararası Ortopedi (SİCOT) Vol. 2 27, No. 66, 2003. • Jager M, Westhoff, B, Wild, et al.: Bilgisayar-kalça dyslasia tedavisi için periacetabular üçlü steotomy yardımcı oldu. (1) Zeitschrift Fur Orthopadie Ve Senin renszgebeite 142: 51-9 Ocak-Şubat 2004 • Megafon NP, Soykaner L, Ackermann H, et al.: Kaynamama ve diğer komplikasyonlara etkisi sonucu asetabuler displazi için pelvis üçlü osteotomi – ameliyat Yaşı ve sıklığı. 2005 Kemik ve (12) Eklem Cerrahisi Dergisi 101: 1622-6 Ara Aşık, M., Atalar, A. C.: biyoemilebilir menisküs tamir cihazları Başarısız emilimi. Diz Ameliyatı Spor D5. Atroskopi Vol. 5, 10, No., 300-304, 2002. • NA Sgaglione.: Menisküs cerrahisi komplikasyonları. 12 (3) spor Hekimliği ve Artroskopik İnceleme: 148-59 2004 • Menisküs bir vida Willcox N, Roberts S.: Gecikmeli biyolojik bozunma. (6) 20 atroskopi – Artroskopik Dergisi ve İlgili Cerrahi: İkinci Sayı. 1 Temmuz-Ağustos 2004 • Kurzweil PR, Lemos MJ.: İlk nesil fiksatörler söyleyen menisküs tamiri. 12(1) spor Hekimliği ve Artroskopik İnceleme:4, 2004 • Main station KH, Fuchs M, A, ve ark Losch.: Clearfix emilebilir vida ile gözyaşı menisküs tamiri: 1-3 yıl sonra sonuçları. 2005 (9) 125 Ortopedi ve Travma Cerrahisi arşivcilik: 585-91 Kas • Kocabey Y, Chang HC, Marka JC, et al.: Kadavradan menisküs Hızlı bir biyomekanik karşılaştırma-Tamir menisküs tamir dikişi sistemi ve RapidLoc cihaz. 2006 (4) 22 atroskopi – Artroskopik Dergisi ve İlgili Cerrahi: 406-13 Nis DA Berber FA•, Rakunlar. BioStinger menisküs onarım cihazı kullanarak menisküs onarım Ara sınav sonuçları. 2006 (4) 22 atroskopi – Artroskopik Dergisi ve İlgili Cerrahi: 400-5 Nis Artroskopik diz cerrahisi, Talu GK, Özyalçın S, Koltka K, Ertürk E, Akıncı, sezaryen, sezaryen ilişkin bulgular: motor blok düzeyleri ve eklem içi uygulama etkinliği Ö, Aşık M, Pembeci K: Karşılaştırma: bupivakain kombinasyonu. Diz Ameliyatı Spor D5. Atroskopi Vol. 6 10, No. 355-60, 2002. • Ozyuvacı H, Bilgiç B, Ozyuvacı E, et al.: Kıkırdak ve sinovyum yerel etkileri sıçanlarda sezaryen olan eklem içi enjeksiyon: Değerlendirme. Uluslararası Tıp Dergisi, 312 (3) 32 Araştırma – 316 Mayıs – Haziran 2004 • Vintar N, N Rawal, Veselko M, et al.: 2005 arthroscopically destekli ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası eklem içi hasta kontrollü analjezi: Sezaryen/morfin/ibuprofen karşı sezaryen/morfin Anestezi(2) 101 Analjezi: 573-8 Ağustos , OU Calpur, Usar PS, et • Alagol al.: S-ketamin, klonidin, sezaryen, morfin ve midazolam artroskopik diz cerrahisi sonrası analjezi İntrarticular : karşılaştırma. Diz Ameliyatı Spor 2005 (8) 13 Atroskopi: 658-63 Kasım Travmatoloji • Mathies B.: Viscoseal, eklem sıvısı yerine, artroskopik kısmi meniscectomy ve eklem lavaj sonrası iyileşme Üzerine Etkileri. Diz Ameliyatı Spor 14 (1) Artroskopik: 32-9 Ocak 2006 Travmatoloji • Chu CR , Izzo NJ, Papalık NE, et al.: İn vitro midazolam maruz kalma eklem br sığır öldürücü. 2006 (7) 22 atroskopi – Artroskopik Dergisi ve İlgili Cerrahi: 693-9 Tem

Share.

About Author

Leave A Reply