Sidebar Ad

Prof. Dr. Emin Ersoy

1

EĞİTİM                      

Prof. Dr. Emin Ersoy

1992-1993    ZORUNLU HİZMET Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı

1987-1992      Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD1985-1986      ZORUNLU HİZMET Çankırı Emniyet Müdürlüğü Tabibi1979-1985      Çukurova Tıp Fakültesi

AKADEMİK KARİYER         

2005-Halen  Profesör

1999-2005 Doçent

1995-1999 Yardımcı Doçent Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

1993-1995    Öğretim Görevlisi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

MESLEKİ İLGİ ALANI VE DENEYİM

  • Laparoskopi, Endoskopi, fıtık cerrahisi, anti reflü cerrahi ve obezite cerrahisi ağırlıklı 20’nin üzerinde Ulusal ve Uluslararası toplantıya konuşmacı ve oturum başkanı sıfatları ile katıldım.
  • 30’u yurtdışı olmak üzere 100’ün üzerinde yazılmış bilimsel makale, derleme ve araştırma yazılarım mevcut. 10’un üzerinde kitapta yazılmış bölümlerim var.
  • Özellikle Laparoskopik cerrahi, Antireflü (1000’in üzerinde Laparoskopik Nissen Rosetti deneyimi) ve Obezite cerrahisi (300’ün üzerinde laparoskopik gastrik banding deneyimi) ile ilgilenmekteyim.
  • KOSGEB destekli, Hacettepe Üniversitesi Teknokent bünyesinde “Tümör hücre kültürü ve kemoterapötik ajanlarla etkileşimlerini” inceleyen bir araştırmaya başkanlık etmekteyim.
  • Cerrahi asistanlarının endoskopik eğitimleri ile ilgili pratik ve teorik çalışmalara devam etmekteyim

A1- A.Engin,N Altan, Z.S Ercan,E.ERSOY,A.Demirağ: Changes in Gastric Mucosal Histamine and Prostaglandin E2-like Activites in Relation to Portal Somatostatin Following Small Bowel Resection in Guiena-pigs.

Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids.48:319-321,1993

A2- B.Ş.Bozkurt,E.ERSOY,E.H.Tekin,O.Bayram,E.Onuk,Z.S.Ercan: The cytoprotective effect of Iloprast against carbon tetrachloride induced necrosis in rat liver.

Research Comminication in Moleculer Pathology and Pharmacology Volume 95:343-346,1997

A3-Atilla Engin,B.Şükrü Bozkurt,Emin ERSOY,Mehmet Oğuz,Nahide Gökçora.Stress Hyperglycemina in Minimally Invasive Surgery

Surgical Laparoscopy and Endoscopy.8:435-437,1998.

A4-F.Taneri,A.Poyraz,E.Tekin,E.ERSOY,A.Dursun.Accuracy and significance of fine-needle aspiration cytology and frozen section in thyroid surgery.

Endocrine Regulations 32:187-191,1998

A5-E.ERSOY, F.Taneri,E.Tekin,A.Poyraz,A.Cihan,A.Dursun,E.Onuk.Peroperative fine-needle aspiration cytology versus frozen section in thyroid surgery.

Endocrine Regulations.(In pres)

A6-Ercüment Tekin,Ferit Taneri,Emin ERSOY, Şükrü Bozkurt,Reha Yavuzer,Sevim Ercan,Mehmet Oğuz.Illeal and colonic contractions by endothelin-1 in experimentally induced parallytic ileus in rats.

General Pharmacology. (Received: October 20,1997; accepted October 1,1998)

Doçentlik Sonrası Yayınlar:

A7-E.Tekin,F.Taneri,Emin ERSOY,M.Oğuz,E.Eser,I Tekin,Ş.Bozkurt,E.Onuk.The effects of glutamine-enriched feding on incisional healing in rats.

EuropenJournal of Plastic Surgery.23:78-81,2000

A8-Mustafa Cömert,Ferit Taneri,Ercüment Tekin,Emin ERSOY,Selçuk Öktemer,Erhan Onuk,Ersel Düzgün,Ferruh Ayoğlu.The Effect of pentoxifylline on the healing of intestinal anastomosis in rats with experimental obstructive jaundice.

Surg Today.30:896-902,2000

A9-F.Taneri,E.Tekin,B.Salman,A.Ziya Anadol,E.ERSOY,A.Poyraz,E.Onuk.

Huerthle cell neoplasms of the thyroid: Predicting malignant potential.

Endocrine Regulation.34:19-21,2000.

A10-Aydın Dalgıç,Emin ERSOY,Michael Anderson,Jonathan Lewis,Atilla Engin,Anthony Alessandro.A.Novel minimally invasive technique for insertion of peritoneal dialysis catheter.

Surgical Laparoscopy,Endoscopy-Percutaneous Techniques.12(4):252-254,2002.

A11-Aydın Dalgıç ,Buket Dalgıç,Billur Demiroğulları,Ferda Özbay,Osman Latifoğlu, Emin ERSOY,Ahmet Mahli,Erhan Ilgıt,Hakan Özdemir,Mehmet Araç,Gülen Akyol,Ertan Tatlıcıoğlu.Clinical approach graft hepatic artery thrombosis following living related liver transplantation.

Pediatric Transplantation.7:1-4,2003.

A12-A.Ziya Anadol,Emin Ersoy,Ferit Taneri,Ercüment Tekin.Outcome and cost comparison of laparoscopic transabdominal preperitoneal hernia repair versus open lichtenstein technique.

Journal of Laparoscopic-Advanced Surgical Techniques.14(3):159-163,2004.

A13-Emin ERSOY,A.Ziya Anadol,B.Şükrü Bozkurt,Zafer Ferahköşe.Peptic Ulcer perforation: Is it worth opening the abdomen? A perospective non-randomised comparison of open versus laparoscopic repair.

Journal of Laparoendoscopic-Advanced Surgical Techniques.(In pres)’Profesörlük Takdim Tezi”

Share.

About Author

Leave A Reply